• ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับท่องเที่ยวแห่งกัมพูชา จัดโปรแกรมเที่ยวนครวัด และทั่วกัมพูชา แพคเกจทัวร์ ทัวร์หมู่คณะ ทัวร์ private ทัวร์จอย ทริ ทัศน ศึกษา ดูงาน ภาครัฐ หรือติดต่อธุรกิจ ทัวร์เดินป่า ดำน้ำดูปะการัง ล่องเรือ รถเช่า ที่พัก
  • โรงแรมที่พักในกัมพูชา

    โรงแรมที่พักในกัมพูชา

  • พาหนะนำเที่ยวทั่วกัมพูชา

    พาหนะนำเที่ยวทั่วกัมพูชา

  • ร้านอาหารที่แนะนำ

    ร้านอาหารที่แนะนำ

  • Advertisements

ท่องเที่ยวแห่งกัมพูชา

สถานที่่ท่องเที่ยวแห่งกัมพูชา

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแห่งกัมพูชา

กัมพูชา หรือเรียกเป็นทางการว่า “ราชอาณาจักรกัมพูชา” เป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพรหมแดน ทางทิศใต้ตรดอ่างไทย ทางทิศตะวันตกติดกับประเทศไทย ทิศเหนือติดกับประเทศไทยและลาว ทิศตะวันออกติดกับประเทศเวียดนาม เมืองหลวงของกัมพูชาคือ “กรุงพนมเปญ” ภาษาที่ใช้เป็นทางการคือ “ภาษาขะแมร์” และภาษาต่างชาติใช้กันในประเทศกัมพูชาเช่น ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส จีน และ ภาษาอื่น ๆ .. รบบปกครองตามแบบประชาธิบไตยภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งมีพระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จ พระบรมนาถนโรดม สีหมุนี ทรงเป็นประมุข

กรุงพนมเปญ & สถานที่โดยรอบ

Area around Phnom Penh | www.khmeradvisor.com

เมืองพนมเปญเป็นเมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นศูนย์กลางของการเมือง การบริหารจัดการ และการค้า นอกจากนี้ยังมีหถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งดังเช่น พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระราชวังของพระมหากษัตริย์ ทุ่งสัหาร “พิพิธภัณสถานบึงเจิงแอก” อนุสรสถานตวลสะแลง และ ที่ช้อปปิ้งที่มีสินค้าหลากหลาย นอกจากนั้นมีอุทยานริมแม่น้ำโขงและสถานที่ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ มาสัมผัส

เสียมเรียบ (เมืองแห่งวัฒนธรรม & เมืองท่องเที่ยวอันดับ 1 ของกัมพูชา)

Siem Reap (Northern of Cambodia & The culture site) | www.khmeradvisor.com

เสียเรียบ เป็นเมืองเจริญอันดับสองของประเทศจากการท่องเที่ยว เพราะว่าเมืองนี้เป็นที่ตั้งของปราสาทนครวัด นครธม เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่มีชื่อเสียงที่สุดที่รู้จักกันทั่วโลก นอกจากนั้นยังมีปราสาทและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย เสียมเรียบเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านวัฒนธรรม และ ธรรมชาติอีกหลายแห่งโดยเฉพาะในเขตน ครวัด นครธม ซึ่งยกย่องว่าเป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ 1992 เนืองจากความเป็นเอกลัษณ์ปราสาทนครวัด และ ปราสาทอื่น ๆ ในบริเวณเขตเมืองพระนครได้รับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างชาติที่มาจากประเทศ ต่าง ๆ ทั่วโลกมาเที่ยวยิ่งมากขึ้น ๆ ทุก ๆ ปีแม้กระทั้งในช่วงวิกฤตเศรษกิจโลก

สีหนุวิลล์ (เมืองท่า & ชายหาด)

Sihanuk Ville (Southern of Cambodia & The coastal city) | www.khmeradvisor.com

สีหนุวิลล์ เป็นเมืองชายฝั่งทะเลทีมีชายหาดที่รักษาได้ในความสวยงานและความเป็นธรรม ชาิติอย่า่งดีซึ่งได้เข้าเป็นสมาชิกของประเทศที่มีชายหาดสวยที่สุดของโลก สีหนุวิลล์มีอาหารทะเลสด ๆ และ กิจกรรมวันหยุดก็เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่ชอบความเป็นธรรมชาติ ท่านสสมารถเลือกกิจกรรมต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี้นิยมที่สุดดังเช่น ว่ายน้ำ อาบแดด ล่องเรือไปเที่ยวเกาะ ดำน้ำ ตกปลา ดำน้ำชมแนวประการัง ฯลฯ สีหนุวิลล์มีเกาะที่น่าสนใจหลายแห่ง นอกจากนั้นห่างออกจากสีหนุวิลล์เพียงไม่กี่กิโลเมตรมีภูเขาลูกหนึ่งเรียกว่า “เขาโบโก” เป็นฮิลรีสอร์ทที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งมีสภาพอากาศเย็นสบาย มีน้ำตกที่สวยงาม มีสถานที่คาสิโน และ สามารถมอเห็นทะเลสุดลูกหูลูกตา เขาโบโกได้รับฉายาว่าเป็น “สวรรคโบโก”..

ภาคอิสานของกัมพูชา (เมืองวัฒนธรรม & เชิงนิเวศ)

Sihanuk Ville (Southern of Cambodia & The coastal city) | www.khmeradvisor.com

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชาเพิ่งเปิดกว้างสำหรับการท่องเที่ยวที่ มีภูมิทัศน์ธรรมชาติมีภูเขา น้ำตก ป่าไม้ วัฒนธรรม ประเภณีของชาวเขาเผ่า และ กิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายเช่น ขี่ช้างชมหมู่บ้านชาวเขาและมีโฮมสเตย์ของคนท่องถิ่นที่อีกด้วย ขะแมร์โวยาจแอดไวเซอร์ ยินดีที่จะนำท่านสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้เพื่อชมความสวยงามและวิถีชีวิตของชาว เผ่ากัมพูชา..

..

Advertisements
%d bloggers like this: