• ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับท่องเที่ยวแห่งกัมพูชา จัดโปรแกรมเที่ยวนครวัด และทั่วกัมพูชา แพคเกจทัวร์ ทัวร์หมู่คณะ ทัวร์ private ทัวร์จอย ทริ ทัศน ศึกษา ดูงาน ภาครัฐ หรือติดต่อธุรกิจ ทัวร์เดินป่า ดำน้ำดูปะการัง ล่องเรือ รถเช่า ที่พัก
  • โรงแรมที่พักในกัมพูชา

    โรงแรมที่พักในกัมพูชา

  • พาหนะนำเที่ยวทั่วกัมพูชา

    พาหนะนำเที่ยวทั่วกัมพูชา

  • ร้านอาหารที่แนะนำ

    ร้านอาหารที่แนะนำ

  • Advertisements

จังหวัดรัตนคีรี

ภาคอิสาน ‘เมืองภูมิทัศน์ธรรมชาติ Eco-Tourist’
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชาเพิ่งเปิดกว้างสำหรับการท่องเที่ยวที่มีภูมิทัศน์ธรรมชาติ “Natural landscape” มีภูเขา น้ำตก ป่าไม้ วัฒนธรรม ประเพณีของ ชนกลุ่มน้อย ชาวเขาเผ่าและกิจกรรมอื่น ๆ เช่นการขี่ช้างไปดูหมู่บ้านชาวเขาและมีบ้านพักธรรมชาติ “home stay” ของคนท้องถิ่นที่อีกด้วย นอกจากนั้นการเดินป่ากฌเป็นกิจกรรมที่ยอดนิยมของผู้มาเที่ยวชมสถานที่แห่ง นี้เช่นกัน

จังหวัดรัตนคีรี
รัตนคีรี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศกัมพูชา ติดกับชายแดนประเทศลาวไปทางทิศเหนือ และ เวียดนามไปทางทิศตะวันออก รัตนคีรีมีพรมแดนติดกับจังหวัด มณฑลคีรี ไปทางทิศใต้และ จังหวัดซะเติ๊งแตรง ไปทางทิศตะวันตก รัตนคีรีเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องความงามของธรรมชาติที่สวยงามและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ เต็มไปด้วยสมบัติทางธรรมชาติและวัฒนธรรม รัตนคีรีภูมิใจนำเสนอภูมิทัศน์ที่โดดเด่นที่สุดในภูมิภาคนี้ และเป็นบ้านที่ตั้งถิ่นฐานของชนเผ่าหลายเนินจริยธรรม

นำตกกาจัน จ. รัตนคีรี ภาคอิสานกัมพูช

บึงยักษ์โลม จ. รัตนคีรี ภาคอิสานกัมพูชา


การแสดงของชาวกเริ๊ง

Advertisements
%d bloggers like this: