• ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับท่องเที่ยวแห่งกัมพูชา จัดโปรแกรมเที่ยวนครวัด และทั่วกัมพูชา แพคเกจทัวร์ ทัวร์หมู่คณะ ทัวร์ private ทัวร์จอย ทริ ทัศน ศึกษา ดูงาน ภาครัฐ หรือติดต่อธุรกิจ ทัวร์เดินป่า ดำน้ำดูปะการัง ล่องเรือ รถเช่า ที่พัก
  • โรงแรมที่พักในกัมพูชา

    โรงแรมที่พักในกัมพูชา

  • พาหนะนำเที่ยวทั่วกัมพูชา

    พาหนะนำเที่ยวทั่วกัมพูชา

  • ร้านอาหารที่แนะนำ

    ร้านอาหารที่แนะนำ

  • Advertisements

ฝึกภาษาเขมร

ฝึกพูดภาษาเขมรกับคนเขมรนะครับ
มาเรียนนับเลขกันก่อนครับ

นับเลขภาษาเขมรซึ่งมีเลขฐาน 5 ตัว คือ
1 ( มวย),  2 (ปีร์),  3  (เบ็ย),  4 ( บวน),   5 (ปรำ)
การนับเริ่มจาก หก ขึ้นไป คือต้องนำหนึ่งมาบวกกับ 5  เช่น
6 (ปรำ-มวย /5 กับ 1=หก),   7 (ปรำ-ปีร์ /5 กับ 2=เจ็ด),  8 (ปรำ-เบ็ย /5 กับ 3=แปด),  9 ( ปรำ-บวน /5 กับ 4=เก้า) 10 ( ด็อป),  11(ด็อป-มวย),  12 (ด็อป-ปีร์)… 20 มวย-เภ็ย,  21 มวย-เภ็ย-มวย,  22 มวย-เภ็ย-ปีร์….30 ซาม-เซิบ,  31 ซาม-เซิบ-มวย ,  32 ซาม-เซิบ-ปีร์…..  40 แซ-เซิบ  50 ฮา-เซิบ,  60 ฮก-เซิบ, 70 แจ็ด-เซิบ,  80 แปด-เซิบ,  90 เกา-เซิบ, 100 มวย-โรย, 200 ปี-โรย…. 1000 มวย-ป็อน,  10000 มวย-เมิน, 100000 มวย-แซน,  1000000 มวย-เลียน….
การทักทาย
-สวัสดีครับ (ผู้มีอาวุโสกว่าเรา)  = จม-เรียบ-ซัว – บาต
-สวัสดีค่ะ (ผู้มีอาวุโสกว่าเรา)  = จม-เรียบ-ซัว – จาฮ
-สวัสดี (ผู้มีอาวุโสน้อยกว่าเราหรือเท่ากับเรา)  = ซัว-ซเด็ย
-สวัสดีตอนเช้า/อรุณสวัสดิ์ = อะ-โร๊ณ-ซัว-ซเด๊ย
-สวัสดีตอนกลางวัน = ติ-เวีย-ซัว-ซเด๊ย
-สวัสดีตอนเย็น = ซา-ย๊อน-ซัว-ซเด๊ย
-ราตรีสวัสดิ์ = เรียต-ตเร๊ย-ซัว-ซเด๊ย
-ลา (ผู้อาวุโสกว่าเรา) = จม-เรียบ-เลีย
-ลา (เพื่อน หรือ คนสนิทกับเรา) = เลีย-เซิน-เฮอย
-ขอโทษ = ซม-โตะฮ
-ขอบคุณ = ออ-โก๊น
-ครับ = บาต
-ค่ะ = จ๋า หรือ จ๋าฮ
-ผมชื่อ = ขญม-ชมัวะฮ   / กระผมชื่อ = ขญม-บาด-ชมัวะฮ
-ฉันชื่อ = ขญม-ชมัวะฮ   / ดิฉันชื่อ = เนียง-ขญม-ชมัวะฮ
วันและเวลา
-เวลาเท่าไรแล้วครับ = โมง-ปน-มาณ-เฮอย-บาด
-บ่ายสองโมงแล้วค่ะ = โมง-ปีร์-โรเซียล-เฮอย-จ๋าฮ
-วันนี้เป็นวันอะไร = ทไง-นีฮ-เจีย-ทไง-อะเว๊ย
-วันจันท์ครับ = ทไง-จัน-บาต
ท่องคำกันนะครับ
เมื่อวาน = มะ-เซิล-เมญ
วัน = ทไง
เวลา = เว-เลีย , โมง , เปล
เท่าไร = ปน-มาณ
บ่าย = โร-เซียล
เป็น = เจีย, กือ
แล้ว = เฮอย
อะไร = อะ-เว๊ย
ตอนเช้า = เป็ล-เปริ๊ก
ตอนเที่ยงตรง = เป็ล-ทไง-ตร๊อง
ตอนบ่าย = เป็ล-โร-เซียล
ตอนเย็น = เป็ล – ลเงียจ
ตอนค่ำ หรือ คืน = เป็ล-โย๊ป
วันในสัปดาห์ (ทไง-กน๊ง-สัป-ปะ-ดาห์)
จันท์ (จัน), อังคาร (อ๊อง-เกีย), พุธท (โป๊ท), พฤหัสบดี (โปร-เฮือฮ) , ศุกร์ (ศก), เสาร์ (เซา) , อาทิตย์ (อา-เต๊ด)
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร ๑
สำหรับประโยคคำถามของภาษาเขมรเราต้องใช้คำว่า “เตอ”
-โทษครับห้องน้ำอยู่ไหนครับ /  อ๊อต-โต๊ะซ -บาด – เตอ – บ๊อน – ต๊บ – เติ๊ก – โนว – แอ – นา ? (เมื่อเป็นประโยคคำถาม ในภาษาเขมร ก็จะใช้เครื่องหมาย ปรัศนี “?”)
– โรงแรมอยู่ไหน / เตอ – ซ๊อน – ทา – เกีย – โนว – แอ – นา ?  (เมื่อใช้คำว่า “โทษครับ /อ๊อต-โต๊ะซ -บาด”ก็จะทำให้สุภาพขึ้น)
– ผมอยากไปตลาด / ขญม – จ๊อง – โตว – พซา (คำว่า “ขญม” ใช้ในการพูดคือ “ผม และ ฉัน” ซึ่งใช้ได้ทั้งหญิ่งและชาย)
– ตลาดเก่าอยู่ไกลไม่ / เตอ – พซา – จ๊ะซ – โนว – ชงาย – เต ?
– ผม (ฉัน) สามารถไปตลาดเก่าได้อย่างไง  / เตอ  – ขญม – อาจ – โตว – พซา – จ๊ะซ – โดย – วิธี – นา?

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: