• ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับท่องเที่ยวแห่งกัมพูชา จัดโปรแกรมเที่ยวนครวัด และทั่วกัมพูชา แพคเกจทัวร์ ทัวร์หมู่คณะ ทัวร์ private ทัวร์จอย ทริ ทัศน ศึกษา ดูงาน ภาครัฐ หรือติดต่อธุรกิจ ทัวร์เดินป่า ดำน้ำดูปะการัง ล่องเรือ รถเช่า ที่พัก
  • โรงแรมที่พักในกัมพูชา

    โรงแรมที่พักในกัมพูชา

  • พาหนะนำเที่ยวทั่วกัมพูชา

    พาหนะนำเที่ยวทั่วกัมพูชา

  • ร้านอาหารที่แนะนำ

    ร้านอาหารที่แนะนำ

  • Advertisements

เพื่อนไกด์

ขะแมร์โวยาจแอดไวเซอร์มีมัคคุเทศก์เป็น ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ร่วมสมัยต่าง ๆ อย่างดี พวกเขาเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ให้บริการในธุรกิจนำเที่ยว เป็นทูต ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พวกเขาให้ความเป็นกันเองและดูแลท่านอย่างดีที่สุดตลอดทริป เป็นผู้สร้างภาพพจน์และทัศนคติที่ดีงามตลอดจนความประทับใจแก่ท่าน มัคคุเทศก์ ของเราล้วนจะได้รับการรับรองจากองค์กรที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าทำงาน ทั้งนี้ ..เรายินดีที่จะนำพาทุกท่านเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักรกัมพูชา..

 Mr. Vuthy So “ไกด์ วุฒิ”  Mr. Phira Peng “ไกด์พีรา”  Mr. Sarom So “ไกด์สารมห์”
 Mr. Bunhak Hout “ไกด์บุญฮัก”  Mr . Seiha Sok “ไกด์สิงหา”  Mr. Chivoan Liv “ไกด์จีวัน”

Mr. Chamnan
English speaking tour guide

Mr . Rith Heang
Thai & Laos speaking tour guide

Mr. Bunhok Hout
English, Thai  speaking tour guide

Mr. Korng Sok
English & Thai speaking tour guide

Mr . Pouch Pin
English & Thai speaking tour guide

Mr. Ton Long
French speaking tour guide

Advertisements
%d bloggers like this: