• ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับท่องเที่ยวแห่งกัมพูชา จัดโปรแกรมเที่ยวนครวัด และทั่วกัมพูชา แพคเกจทัวร์ ทัวร์หมู่คณะ ทัวร์ private ทัวร์จอย ทริ ทัศน ศึกษา ดูงาน ภาครัฐ หรือติดต่อธุรกิจ ทัวร์เดินป่า ดำน้ำดูปะการัง ล่องเรือ รถเช่า ที่พัก
 • โรงแรมที่พักในกัมพูชา

  โรงแรมที่พักในกัมพูชา

 • พาหนะนำเที่ยวทั่วกัมพูชา

  พาหนะนำเที่ยวทั่วกัมพูชา

 • ร้านอาหารที่แนะนำ

  ร้านอาหารที่แนะนำ

 • Advertisements

ทัวร์ 1วันรับส่งชายแดน อ.อรัญฯ ตลาดโรงเกลือ สระแก้ว


เที่ยวนครวัดแบบ 1 วัน เดินทางเช้ากลับเย็น รับสงที่ชายแดนตลาดโรงเกลือ อ.อรัญฯ จ.สระแก้ว สัมผัสแหล่งมรดกโลกแห่งเมืองพระนคร ชมความอลังการมหาปราสาทนครวัด ร้อยยิ้มด้วยความเมตตายิ้มแบบบายอนที่เมืองนครธม และปราสาทตาพรหม


รหัสทัวร์: KVACAM-L001TH

ทัวร์ตอนเช้า.. ตลาดโรงเกลือ – เสียมเรียบ – นครวัด

8.00 น. เจ้าหน้าที่ของ บริษัทขะแมร์แอดไวเซอร์ทัวร์ ให้การต้อนรับท่านตรงที่นัดหมายไว้ ณ ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พร้อมที่จะ อำนวยความสะดวกในเรื่องดำเนินการผ่านแดนผ่าน ตม. ไทย-กัมพูชา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบเมืองแห่งวัฒนธรรมและ มรดกโลก โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชม. ครึ่ง จากนั้นนำท่านชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลกคือ มหาปราสาทนครวัด ซึ่ง เป็นศาสนสถานสำคัญแห่งหนึ่งของกัมพูชา ห่างจากเมืองเพียงแค่ 7 กม. นครวัดสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในช่วงต้น คริสต์ศตวรรษที่ 12 (ค.ศ 1113-1150) เพื่ออุทิศถวายแด่พระวิษณุ นครวัดเชื่อว่าเป็นศาสนสถานของศาสนาฮินดูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชา แนะนำท่านถ่ายภาพสลักนางอัปสร “นางฟ้า” ยิ้มเห็นฟัน ให้ท่านอิสระในการชมความอลังการของนครวัด 12.00 น. บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหาร Cafe Lodge Restaurant บุเฟฟต์นานาชาติแห่งเมืองเสียมเรียบ


ทัวร์ตอนบ่าย .. นครธม-ตาพรหม-โรงเกลือ

13.00 น. หลังรับประทานอาหารกลางวันแล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนครธม เป็นเมืองหลวงโบราณของอาณาจักรกัมพูชาในสมัยโบราณ ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 12 ในยุคสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แวะถ่ายรูป ประตูใต้เมืองพระนครธม หรือ สะพานนาราช ที่มีรูปปั้นเทพและอสูรฉุดพญานาคเป็นสองแถวอย่างสวยงามและเพิ่มพลังให้เมือง โบราณแห่งนี้กลายเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ ซุ้มประตู้เป็นพระพักตร์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ให้ท่านอิสระกับการถ่ายภาพ จากนั้นนำท่านขึ้นรถเข้าเมืองโบราณที่มีกำแพงล้อมรอบ 9 ตารางกิโลเมตร นำท่านชม ปราสาทบายอน เป็นปราสาทสำคัญแห่งหนึ่งของอาณาจักรกัมพูชาสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 12 เพื่อเป็นศาสนสถานของพุทธศาสนานิกายมหา ยานและเป็นศาสนสถานประจำรัชกาลของพระองค์ บายอนตั้งอยู่ตรงกลางของเมืองนครธม ปรางค์ทุกองค์ถูกแกะสลักเป็นพระพักตร์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จำนวนกว่าสองร้อยหน้าซึ่งมีรอยยิ้มแตกต่างกันเปรียบเสมือนกับรอยยิ้มด้วย ความเมตตาของผู้นำในยุคนั้น ปราสาทบายอนมีภาพสลักที่อธิบายถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวกัมพูชาในยุคโบราณ ให้ท่านอิสระกับการเก็บภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม หนึ่งในไฮไลท์ที่ได้รับความประทับใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเมื่อได้มา สัมผัสกับเสน่ห์ของศาสนสถานแห่งนี้โดยเฉพาะความเป็นธรรมชาตินี้เอง ตาพรหมมีต้นไม้ขึ้นชอนไชโดยทั่วเสริ่มความสวยงามตระกาลตา ตาพรหมเป็นศาสนสถานซึ่งสร้างในยุคพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศแด่พระมารดาของพระองค์  16.00 น. นำท่านเดินทางสู่ชายแดน กัมพูชา-ไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจและความทรงจำอันดีงามของทริปครั้งนี้


-วันเดินทางท่านกำหนดเองได้
-ไม่กำหนดจำนวนผู้เดินทาง
-ติดต่อสอบถามค่าบริการทัวร์ได้ที่ E-mail: info@khmeradvisor.com 
           Line ID: vuthy.kva.travel
           Mobile: +85512 862 081 
           Mobile: +85588 468 88 85
           http://www.facebook.com/vuthy.kva.travel
...
Advertisements
Comments are closed.
%d bloggers like this: