• ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับท่องเที่ยวแห่งกัมพูชา จัดโปรแกรมเที่ยวนครวัด และทั่วกัมพูชา แพคเกจทัวร์ ทัวร์หมู่คณะ ทัวร์ private ทัวร์จอย ทริ ทัศน ศึกษา ดูงาน ภาครัฐ หรือติดต่อธุรกิจ ทัวร์เดินป่า ดำน้ำดูปะการัง ล่องเรือ รถเช่า ที่พัก
 • โรงแรมที่พักในกัมพูชา

  โรงแรมที่พักในกัมพูชา

 • พาหนะนำเที่ยวทั่วกัมพูชา

  พาหนะนำเที่ยวทั่วกัมพูชา

 • ร้านอาหารที่แนะนำ

  ร้านอาหารที่แนะนำ

 • Advertisements

ทัวร์ 2 วัน1คืนรับส่งที่ชายแดน ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญฯ จ.สระแก้ว

ทัวร์ 2วันสัมผัสมรดกโลกแห่งเมืองพระคนร รับและส่งที่ชายแดนตลาดโรงเกลือ อ.อรัญฯ จ.สระแก้ว ชมนครวัด นครธม บายอน และตาพรหม

วันแรก: โรงเกลือ – เสียมเรียบ – ชมพระอาทิตย์อัสดงที่พนมบาแคง – ระบำอัปสรา

8.00 น. เจ้าหน้าที่ของบริษัทให้การต้อนรับท่านที่นัดหมาย ณ ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญฯ จ.สระแก้ว จัดการเรื่องกระเป๋า เดินทางของท่านและอำนวยความสะดวกในเรื่องผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง หลังผ่านพิธีที่ด่านแล้วเดินทางเข้าสู่เมืองเสียมเรียบโดยรถปรับอากาศตามถนน หมายเลข 6 ระยะทาง 154 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม. ตามเส้นทางผ่านเมืองต่าง ๆ ของกัมพูชา โดยมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นทำหน้าที่บรรยายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเทศ กัมพูชา และประวัติศาสต์ตลอดการเดินทาง 11.30 น. ถึงเมืองเสียมเรียบนำท่านเดินทางสู่ศาลคู่บ้านคู่เมือง (ศาลหลักเมือง) เพื่อสักการะพระองค์เจก-พระองค์จอม เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง ชาวกัมพูชาแวะเวียนกันมาสักการะกันอย่างไม่ขาดลาย และสักการะศาลพญายม “พระยมบาล” ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้กันนั้น ชาวบ้านเรียกว่า “ย่าเทพ” เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์คู่กับศาล พระองค์เจก พระองค์จอม 12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร Amazone Angkor Restaurant ในเมืองเสียมเรียบ 13.30 น. หลังอาหารมื้อกลางวันแล้วนำท่านเช็คอินโรงแรมเก็บกระเป๋าเดินทางของท่านและพักผ่อนตามอัธยาศัย 13.30 น. พร้อมที่จะขึ้นรถเดินทางสู่วัดใหม่ หรือทุ่งสังหาร ทุ่งสังหารแห่งนี้เป็นหนึ่งในร้อยทุ่งสังหารที่มีอยู่ทั่วประเทศกัมพูชา ซึ่งครั้งหนึ่งกัมพูชาตกอยู่ใต้อำนาจการปกครองของเขมรแดง  ณ ยุคนั้นสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงเรียน วัด โรงพยาบาล และสำนักงาน ต่าง ๆ ฯลฯ ได้กลายเป็นห้องขังนักโทษที่ถูกตั้งข้อหาว่ากบฏ ในยุคนั้นชาวกัมพูชาถูกสังหารและตายเกือบสามล้านคนสาเหตุเนื่องจากการทำงานหนักและป่วยไม่มียารักษา ทุ่งสังหารวัดใหม่ยังคงเหลือร่องรอยจากการสังหารหมู่เช่น รูปถ่าย และหัวกะโหลก… หลังชมทุ่งสังหารและฟังประวัติเขมรแดงจากไกด์แล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่เมือง พระนครโดยแวะซื้อตั๋วชมปราสาท ณ ที่ขายตั๋ว นำพาท่านปีนเขา พนมบาแค็ง เป็นภูเขาลูกหนึ่งตั้งอยู่ใจกลางของเมือง “ศรียโสธรปุระ” เมืองหลวงโบราณในสมัยพระนครบางตำราเรียกว่า(ภูเขากลาง).. พนมบา แค็งเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดของเมืองเสียมเรียบ ท่านสามารถมองเห็นทั่วเมืองเพราะเป็นมุมสูงที่อยู่ใกล้เมืองที่สุด นอกจากนั้นยังเห็นสนามบินนานาชาติ เมืองนครธม บารายแม่บุญตะวันตกและมองเห็นยอดปราสาทนครวัดได้อย่างอย่างชัดเจน บนเขาพนมบาแค็งมีปราสาทหลังหนึ่งมีอายุกาลมาผันกว่าปีและเป็นจุดชมพระอาทิตย์อัสดงที่นิยมที่สุดของนักท่องเที่ยวอีกด้วย 18.00 น. พร้อมที่จะรวมคณะขึ้นรถและกลับสู่เมืองเสียมเรียบ 18.30 น. อาหารมื้อค่ำมื้อนี้รับประทาน ณ ภัตตาคาร Angkor Mondial Restaurant (Buffet) พร้อมชมการแสดงระบำอัปสรา “ศิลปะนาฏศิลป์” ของกัมพูชา “การแสดงจัดที่ภัตตาคารนั้นเอง” เสร็จแล้วพาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักและราตรีสวัสดิ์


วันที่ 2:  ตาพรหม – นครธม – นครวัด – โรงเกลือ

วันนี้เป็นโปรแกรมเที่ยชมศาสนสถานโบราณมรดกโลกแห่งเมืองพระนคร  7.30 น. หลังอาหารมื้อเช้าพร้อมกันที่ล็อบบี้และเช็คเอาท์โรงแรมจัดกระเป๋าเดินทางของท่านขึ้นรถ แล้วนำพาท่านเดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม หนึ่ง ในไฮไลท์ของโปรแกรมเที่ยวของทริปครั้งนี้ ตาพรหมได้รับความประทับใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากใครๆ ก็อยากมาสัมผัสกับเสน่ห์ของโบราณสถานแห่งนี้โดยเฉพาะความเป็นธรรมชาตินี้เอง ในบริเวณของปราสาทตาพรหมมีต้นไม้เนื้ออ่อนชนิดหนึ่งชาวกัมพูชาเรียกว่า ต้นสปง และ ต้นไทร ขึ้นชอนไชโดยทั่วเสริ่มความสวยงามตระกาลตา  ศาสนสถานอันสวยงามแห่งนี้สร้างในยุคพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศแด่พระมารดาของพระองค์  09.30 น. หลังชมความสวยงามของตาพรหมแล้วพาท่านชมเมือง นครธม เป็น เมืองหลวงโบราณของอาณาจักรเขมรสมัยโบราณ ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 12 ในยุคสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 หลังจากพระองค์ขับไล่กองทัพที่เป็นศัตรูก่อนหน้านั้นเคยยึดครองเมืองพระนคร มา 4 ปี คือชาว”จาม” จากอาณาจักรจามปาซึ่งตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศเวียดนามปัจจุบัน เข้าในบริเวณนครธมโดยผ่านประตู้ชัยนั่งรถชมสนามหลวง ลานช้าง ล้านพระเจ้าขี้เรื้อน และปราสาทนางสิบสองซึ่งอยู่ใกล้พระราชวังหลวงของสมัยโบราณ  พร้อมที่จะจอดรถให้ท่านลงตรงใจกลางของเมืองนครธมและนำท่านชม ปราสาทบายอน เป็น ปราสาทสำคัญแห่งหนึ่งของอาณาจักรเขมรสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 12 เพื่อเป็นศาสนสถานของพุทธศาสนานิกายมหายาน และเป็นศาสนสถานประจำรัชกาลของพระองค์ “พระเจ้าชัยวรมันที่ 7.. บายอนตั้งอยู่ตรงกลางของเมืองนครธม ปรางค์ทุกองค์ถูกแกะสลักเป็นหน้าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จำนวนกว่าสองร้อยหน้าซึ่งมีรอยยิ้มที่แตกต่างกัน ชาวฝรั่งตั้งชายา ให้ว่าเป็น “เมืองแห่งรอยยิ้ม” อิสรกับการถ่ายภาพ แนะนำท่านเดินวนชมระเบียงทิศใต้เป็นภาพสลักที่ผู้แกะสลักอธิบายเกี่ยวกับ ชีวิตประจำวันของชาวกัมพูชาในสมัยนั้น ร่วมมีการประมง, ล่าสัตว์, เลี้ยงลูก, การค้าขาย, การละเล่นต่าง ๆ และการพนัน ฯลฯ ผู้มาเที่ยวชมปราสาทบายอนย่อมไม่พลาดที่จะเดินเลาะชมภาพสลักเหล่านี้และหลาย คนเพลินจนคิดว่าเขาก็อยู่ในเหตุการนั้นด้วย  นำท่านขึ้นสู่ชั้น3ถ่ายภาพจมูกชนกันกับพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เป็นที่นิยมที่สุดของนักท่องเที่ยวทั้งคนท้องถิ่นและต่างชาติเพราะถือว่า เป็นไฮไลท์ของปราสาทบายอนเช่นกัน แวะถ่ายรูปสะพานนาคราช “ประตูใต้” เป็นหนึ่งใน 5 ประตูของเมืองนครธม ประตูใต้มีรูปปั้นเทพและอสูรฉุดพญานาคจำลองจากนิยาย เรื่องการกวนเกษียรสมุทรของศาสนาฮินดู (ซุ้มประตูของเมืองนครธมเป็นภาพสลัก พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร มีอยู่ครบทั้ง 5 และมีลักษณะคล้ายๆกัน) 12.00 น. บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหาร Cafe Lodge Restaurant 13.00 น. พร้อมที่จะนำพาท่านสัมผัสกับความอลังการของ มหาปราสาทนครวัด เป็น ศาสนสถานตั้งอยู่ในเมืองพระนครห่างจากเมืองนครหลวง(นครธม)เพียงแค่ ๑.๕ กม. นครวัดสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในช่วงต้น คริสต์ศตวรรษที่ 12 (ค.ศ 1113-1150) เพื่ออุทิศถวายแด่พระวิษณุก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นศาสนาพุทธ.. นครวัดเชื่อว่าเป็นศาสนสถานของศาสนาฮินดูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชา โดยเราสามารถพบเห็นรูปปราสาทนครวัดที่ปรากฏในธงชาติของกัมพูชาหลายยุคหลาย สมัย.. อิสระกับการเก็บภาพแห่งความสวยงามและมหัศจรรย์ของมุมต่าง ๆ ”โดยมีไกด์แนะนำ” สิ่งที่แนะนำท่านคือภาพสลักนางอัปสรยิ้มเห็นฟัน ใน บริเวณปราสาทนครวัดมีเพียงองค์เดี่ยว หรือพูดได้ว่า 1 ใน 1800 กว่าองค์ อีกมุมที่ต้องเก็บภาพเป็นที่ระลึกหรือถือว่าเป็นภาพไฮไลท์ของนครวัดคือตรง ริมสระน้ำเป็นเงาปราสาทนครวัดสะท้อนในน้ำและปรางค์ 5 ยอด นอกจากนั้นยังมีภาพนางอัปสรเซ็กซี่ที่สุดที่นุ่งกางเกงขาสั้น ขึ้นชั้น 3 เป็นชั้นสูงที่สุดของนครวัดเพือชมบรรยากาศและวิวอันสวยงามโดยรอบมหาปราสาท แห่งนี้..15.30 น. หลังสัมผัสความอลังการของมหาปราสาทนครวัดแล้วพร้อมที่จะรมคณะและขึ้นรถส่ง ท่านกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจและความทรงจำอันดีงามของทริปครั้ง นี้ เจ้าหน้าที่ของบริษัท ขะแมร์แอดไวเซอร์ทัวร์ ที่ชายแดนก็จะรอรับท่านเพื่อจัดการเรื่องกระเป๋าเดินทางและอำนวยความสะดวกจนถึงตลาดโรงเกลือ อ.อรัญฯ จ.สระแก้ว
*****ขอบคุณที่เลือกใช้บริการครับ*****

 

-วันเดินทางท่านกำหนดเองได้
-ไม่กำหนดจำนวนผู้เดินทาง
-ติดต่อสอบถามค่าบริการทัวร์ได้ที่ E-mail: info@khmeradvisor.com 
           Line ID: vuthy.kva.travel
           Mobile: +85512 862 081 
           Mobile: +85588 468 88 85
           http://www.facebook.com/vuthy.kva.travel
Advertisements
Comments are closed.
%d bloggers like this: